ThS. Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Định cho biết, từ năm 2018, Bệnh viện đã triển khai việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

Để thuận tiện cho người dân đến khám, chữa bệnh thực hiện thanh toán viện phí điện tử, Bệnh viện đã đặt nhiều máy POS tại các vị trí như: Quầy tiếp nhận- thu viện phí, khoa, phòng… 

 

Tại các khoa, phòng, các quầy thanh toán viện phí ,bệnh viện đều bố trí người hướng dẫn, hỗ trợ người dân đến khám, chữa bệnh thao tác khi thanh toán qua máy POS hoặc giao dịch trực tuyến.

 Khánh Chi