Hóa đơn điện tử là 1 trong 3 hình thức hóa đơn: Hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử. Thay vì hóa đơn tạo lập trên giấy, hóa đơn điện tử được tạo lập và lưu trữ trên thiết bị điện tử.

Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Thực hiện theo quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, từ tháng 12/2019, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã chính thức sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hình thức hóa đơn dạng giấy trước đây cho dịch vụ khám chữa bệnh.

 

Hiện nay, hóa đơn điện tử được sử dụng hoàn toàn tại các quầy thanh toán của Bệnh viện. Khi thanh toán, mỗi khách hàng sẽ nhận được bảng kê chi phí khám chữa bệnh có chứa nội dung thanh toán, hướng dẫn tra cứu và mã tra cứu hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử được quản lý và bảo mật trên hệ thống phần mềm điện tử, khách hàng chỉ cần truy cập vào website của bệnh viện và thực hiện theo hướng dẫn để lấy hóa đơn. Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm, đảm bảo an toàn, chính xác, đồng thời loại bỏ được rủi ro làm mất hóa đơn như xảy ra đối với hóa đơn giấy, tránh gây phiền hà cho khách hàng.

PV