Hiện Bệnh viện Từ Dũ có nhiều hình thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt giúp người dân đến khám, chữa bệnh linh hoạt trong việc thanh toán tiền viện phí, trong đó Bệnh viện phát hành thẻ khám chữa bệnh có chức năng thanh toán (tích hợp ATM) tại các phòng khám bệnh ngoại trú. 

Đồng thời, từ năm nay, Bệnh viện cũng đã triển khai thêm hình thức thanh toán qua QR code.

 

Theo bác sĩ Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, bên cạnh hình thức đóng phí bằng tiền mặt, bệnh nhân có thể thanh toán qua thẻ ATM, quẹt thẻ qua máy POS, quét mã QR code hoặc sử dụng thẻ tích hợp khám bệnh và ATM mang lại nhiều lợi ích.

Người đến khám bệnh được hỗ trợ mở thẻ, nộp tiền trực tiếp vào tài khoản. Bệnh viện có 16 quầy nộp tiền phân bố tại tất cả tầng và quy trình này rất nhanh nên bệnh nhân ít tốn thời gian chờ đợi, tiền vào tài khoản ngay. 

 K.Chi