Chiều ngày 8/10, UBND thị xã Bình Long làm việc với Trung tâm Kinh doanh VNPT Bình Phước về đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý và thanh toán điện tử không dùng tiền mặt tại bộ phận một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã.

Trung tâm kinh doanh VNPT Bình Phước cho biết, việc sử dụng phần mềm quản lý và thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong thu phí dịch vụ công sẽ giúp các lãnh đạo đơn vị có thể kiểm tra tình hình của các đơn vị trực thuộc nhanh chóng; nhân viên kế toán sẽ cập nhật dữ liệu biên lai điện tử theo mã hồ sơ từ cổng dịch vụ công, theo dõi tình hình thu tại đơn vị.

Bên cạnh đó, khi sử dụng phần mềm này người dân không cần trực tiếp đến bộ phận một cửa để nộp hồ sơ, nhận kết quả mà có thể nộp và nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời thanh toán không dùng tiền mặt bằng ví VNPT Pay, thẻ ngân hàng nội địa, thẻ quốc tế và tra cứu thông tin thanh toán nhanh, an toàn.

 

Ngoài ra, khi sử dụng phần mềm tiết kiệm chi phí photo, in ấn; chuyển đổi số từ quản lý bằng giấy tờ sang dữ liệu số lưu trữ ở đám mây; giảm các công việc thủ công, giảm tải công việc cho nhân viên; tiết kiệm thời gian trong việc quản lý thu phí dịch vụ; tổng hợp, quản lý các số liệu về sổ bộ, kế hoạch, hóa đơn điện tử nhanh chóng; tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Chủ tịch UBND thị xã Bình Long đề nghị các phòng ban chuyên môn thị xã, UBND các xã phường phối hợp với VNPT Bình Phước để triển khai thực hiện. Trong đó VNPT Bình Phước cần tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các cán bộ, công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa của thị xã, các xã, phường và người dân nắm được các thao tác sử dụng phần mềm. Từ đó góp phần nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã.

PV