Thanh toán viện phí điện tử

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Y tế nhằm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách TTHC của Bộ Y tế.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, đối với việc tích hợp thanh toán dịch vụ y tế lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bộ Y tế đã chỉ đạo 4 Sở Y tế các tỉnh, thành phố: TP.HCM, Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh và 6 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược TP.HCM, Nhi Trung ương, Lão khoa Trung ương, Nội tiết Trung ương, Mắt Trung ương chuẩn bị sẵn sàng kết nối thanh toán trên Cổng Dịch vụ Quốc gia.

 

Ngoài ra, chỉ đạo 3 bệnh viện: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thực hiện nâng cấp, bổ sung các chức năng cần thiết, thực hiện tích hợp để thanh toán trực tuyến thí điểm thông qua nền tảng thanh toán của Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với một số loại phí dịch vụ y tế trong tháng 11/2020.

Đối với triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, đến nay, đã có 20 bệnh viện trực thuộc Bộ đã triển khai thanh toán điện tử. Tại các địa phương, theo số liệu thống kê cuối năm 2019, tỉ lệ bệnh viện triển khai khoảng 41%.

Riêng tại TP Hà Nội, tỉ trọng thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ y tế công tại các đơn vị thuộc ngành ước khoảng 50% tổng doanh số thanh toán qua hệ thống ngân hàng. Hiện tại có gần 30% các đơn vị đã phát triển dịch vụ thanh toán qua thẻ, trọng tâm là thanh toán qua các thiết bị chấp nhận thẻ.

Hải Yến