thanh toán không dùng tiền mặt
Có trên 61% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Liên quan đến công tác dịch vụ khách hàng, EVN cho biết, tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đến tháng 8/2020 đạt 61,5%. Tỉ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt toàn EVN đạt 88,1%.

Trong 8 tháng năm 2020, EVN đã tiếp nhận trên 6 triệu yêu cầu dịch vụ điện; trong đó tỉ lệ yêu cầu tiếp nhận trực tiếp tại các phòng giao dịch khách hàng chiếm 5,08%; tiếp nhận qua Trung tâm chăm sóc khách hàng, Trung tâm Hành chính công, Dịch vụ công chiếm 94,92%; riêng số lượng yêu cầu tiếp nhận và giải quyết qua kênh Internet (Cổng DVCQG, website CSKH, App CSKH, Zalo…) chiếm 10,13%.

 

Cung cấp dịch vụ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tiếp nhận 258.561 yêu cầu ,chiếm 77,43% tổng số yêu cầu cung cấp của tất cả các dịch vụ công của các Bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, EVN đã phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ và VNPT hoàn thành chuyển đổi dịch vụ thanh toán tiền điện lên nền tảng thanh toán của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đáng chú ý, tỉ lệ tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử toàn EVN đạt 70,76%, vượt 20,76% so với kế hoạch.

Minh Thư