Theo đánh giá của Cục thuế TP, từ khi triển khai thuế điện tử từ năm 2015 đến nay đã giúp ngành thuế giảm bớt áp lực rất lớn từ việc phải thu nhận hồ sơ giấy, giảm thiểu công việc nhận và nhập thủ công các hồ sơ thuế.

Ngoài ra, thuế điện tử còn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như hỗ trợ nhiều tài khoản cho các chức danh khác nhau như giám đốc, kế toán trưởng, kế toán viên để giúp doanh nghiệp kiểm soát trách nhiệm của các thành viên, từ đó, cho phép thực hiện toàn bộ quy trình dự thảo, phê duyệt và ký điện tử hồ sơ thuế trên hệ thống, không cần các bước in, ký trên giấy trước khi ký điện tử.

 

“Thông qua đăng ký thuế điện tử liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), người nộp thuế chỉ cần khai thông tin theo mẫu trên cổng thông tin điện tử dịch vụ công quốc gia, sau đó, dữ liệu được cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận, kiểm tra và cấp mã số doanh nghiệp, mã số thuế, sau đó chuyển thông tin tự động để cơ quan thuế theo dõi. Dịch vụ được cung cấp 24/7 để người nộp thuế dễ dàng thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế, đến nay, hệ thống đã kết nối với hơn 50 ngân hàng thương mại, giúp người nộp thuế dễ dàng trong việc lựa chọn ngân hàng đối tác của doanh nghiệp”, ông Trương Công Khoái cho biết.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Thuế thành phố đã giải quyết hoàn thuế điện tử cho người nộp thuế đối với hơn 3.100 hồ sơ, với tổng số tiền thuế GTGT được hoàn là hơn 488 tỷ đồng.

PV