Theo kế hoạch, đến hết năm 2020, Công ty Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) sẽ ngưng thu tiền điện tại nhà. Việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến qua ngân hàng và các tổ chức trung gian, tiến tới ngưng thu tiền mặt tại nhà nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, đồng thời cũng giúp ngành Điện nâng cao hiệu quả phục vụ.

Theo PC Đồng Nai, để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và nâng cao chất lượng phục vụ, thời gian qua, ngành Điện đã có nhiều thay đổi, trong đó có hợp tác với các ngân hàng, tổ chức trung gian để khách hàng thanh toán tiền điện trực tuyến.

 

Tính đến thời điểm hiện tại, PC Đồng Nai đang hợp tác với 12 ngân hàng, tổ chức trung gian. Khách hàng có thể thanh toán tiền điện thông qua ngân hàng (ủy nhiệm thu/ủy nhiệm chi, trích nợ tự động, Internet/mobile banking, thẻ ngân hàng, chuyển khoản qua ATM, thanh toán tại phòng giao dịch ngân hàng); qua các phương tiện trung gian thanh toán (quầy thu, các ví điện tử của các đơn vị thu hộ), website chăm sóc khách hàng; điểm thu hoặc các phòng giao dịch của điện lực.

Tính đến cuối tháng 9/2020, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt ở Đồng Nai là 95%, riêng khu vực đô thị là 100%. Bên cạnh việc phát triển hạ tầng thanh toán điện tử, các dịch vụ về điện như: đăng ký lắp công tơ mới, thay đổi nội dung hợp đồng mua bán điện, trả tiền điện, thông báo về sự cố điện cũng áp dụng dịch vụ trực tuyến qua mạng, giúp khách hàng sử dụng điện tiện lợi và thực hiện nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi khi cần.

PV