Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị quản lý tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ nhằm thực hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong hoạt động thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện các TTHC, dịch vụ công, thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và kinh tế số trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Cụ thể, Sở Công Thương chủ trì xây dựng Hệ thống thông tin quản lý thanh toán tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội và tổ chức triển khai thực hiện; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai các sự kiện liên đến hoạt động thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Công Thương, Amazon Global Selling, Google... tổ chức hội thảo hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp cận với các sàn giao dịch thương mại điện tử, cập nhật kiến thức số, tăng hiệu quả kinh doanh trên môi trường trực tuyến. Khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa qua các kênh thương mại điện tử góp phần đạt chỉ tiêu xuất khẩu hàng hóa được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện thí điểm thanh toán điện tử không dùng tiền mặt đối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân có thể thanh toán trực tuyến dịch vụ công; phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện tích hợp giải pháp thanh toán trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân có thể thanh toán trực tuyến dịch vụ công.

Thanh toán dịch vụ công trực tuyến
Hà Nội đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công

Cùng với đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội. Tăng cường các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường nội dung số, bao gồm ngành công nghiệp nội dung số và dịch vụ CNTT. Hướng dẫn các cơ quan báo chí thành phố, các cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở triển khai xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả về chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ người tiêu dùng sử dụng dịch vụ thanh toán đến người dân, doanh nghiệp.

 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện thí điểm thanh toán điện tử không dùng tiền mặt đối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng Hệ thống thông tin quản lý thanh toán tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khuyến khích các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán phát triển các giải pháp thanh toán điện tử trong thương mại điện tử. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các, tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, ngân hàng nước ngoài trên địa bàn: Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh toán/chuyển tiền điện tử hiện đại, dễ sử dụng, tạo thuận lợi cho khách hàng trong thanh toán mua bán hàng hóa dịch vụ cũng như thu, nộp thuế, thanh toán hóa đơn, viện phí, cước điện thoại, viễn thông, truyền hình cáp, chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho người sử dụng thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ và lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt trong phát triển thương mại điện tử nhằm tăng cường sử dụng thẻ thanh toán, ví điện tử trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ; tiếp cận và phát triển dịch vụ thẻ đối với khách hàng ở khu vực nông thôn.

Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt; có biện pháp khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng phòng tránh rủi ro, thủ đoạn gian lận; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, rà soát hệ thống máy ATM, POS, tăng cường hệ thống an toàn, bảo mật.

Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển mạnh các phương thức thanh toán điện tử như ngân hàng trực tuyến, thanh toán qua Internet, điện thoại di động, thẻ thanh toán không tiếp xúc và chấp nhận thanh toán không tiếp xúc, thanh toán không tiếp xúc trên di động, thanh toán trường gần (NFC) trên di động, thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ đám mây, thanh toán số và thương mại dựa trên thiết bị điện tử.

UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác đào tạo cán bộ trong lĩnh vực CNTTn để dễ dàng tiếp cận với các phương thức thanh toán điện tử hiện đại. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích CB, CC, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại - dịch vụ, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tăng cường sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thương mại và các trung gian thanh toán trên địa bàn được tiếp cận và triển khai các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.