thanh toán không dùng tiền mặt
Hải Phòng đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó,  kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, năm 2020 là 22%, năm 2021 là 31% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Để thực hiện hiệu quả công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, BHXH TP Hải Phòng sẽ vận động, hướng dẫn những trường hợp tăng mới (tỉnh ngoài chuyển đến, nghỉ hưởng các chế độ BHXH hàng tháng) đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) ngay khi nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động và người lao động nộp hồ sơ nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp một lần, BHXH một lần…qua thẻ ATM, để cơ quan BHXH chuyển tiền trực tiếp về tài khoản của người thụ hưởng.

 

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với cơ quan bưu điện, ngân hàng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người hưởng hiểu rõ hơn về tiện ích của việc không sử dụng tiền mặt.

BHXH TP Hải Phòng cũng thực hiện giao chỉ tiêu đối với từng BHXH các quận, huyện trong việc  phát triển người hưởng lương hưu, các trợ cấp BHXH qua thẻ ATM sao cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đây được coi là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua đối với BHXH các quận, huyện.

Minh Thư