nộp thuế điện tử
Hết tháng 8, có 777.916 doanh nghiệp nộp thuế điện tử

Theo Tổng cục Thuế, để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế trong những năm qua, ngành thuế đã triển khai mạnh các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong thu nộp thuế, nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. 

Theo đó, Tổng cục Thuế đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử. 

Tính đến cuối tháng 8, đã có 787.562 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,3% doanh nghiệp đang hoạt động. Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế là 777.916 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98,1%. 

 

Tính từ ngày 1/1 đến 19/8/2020, các doanh nghiệp đã thực hiện 2.236.934 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 406.887 tỷ đồng và 21.708.427 USD.

Về hoàn thuế điện tử, tính từ đầu năm đến nay đã có hơn 7.253 doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử (đạt 95,96%). Cơ quan thuế tiếp nhận là 16.278 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,44%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 11.882 hồ sơ với tổng số tiền hơn 68.209 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngành thuế cũng đã nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu để tương thích với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Theo kế hoạch, năm 2020, Tổng cục Thuế phải tích hợp 93 thủ tục hành chính mức độ 3,4 lên Cổng. Tuy nhiên tính đến ngày 19/8, ngành thuế đã tích hợp 120 TTHC, đạt 130% kế hoạch, hoàn thành kế hoạch trước 6 tháng.

Đặc biệt để thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành thuế và 30 năm hợp nhất hệ thống thuế, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) đưa thêm 30 thủ tục hành chính thuế tích hợp (đợt 3) lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đến nay, Văn phòng Chính phủ đã phê duyệt xong 30 thủ tục hành chính thuế tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; nâng tổng số thủ tục hành chính thuế được tích hợp lên 150 thủ tục hành chính; đạt 161% kế hoạch được giao.

Minh Thư