thuế điện tử
Hoàn thuế điện tử mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Cũng theo Tổng cục Thuế, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế với cơ quan thuế là 778.093 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98%.

Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 19/9/2020, các doanh nghiệp đã thực hiện hơn 2,4 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 454.055 tỷ đồng và 24,7 triệu USD.

 

Cũng trong thời gian này đã có 7.724 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử, đạt 95,94%. Hệ thống đã tiếp nhận và giải quyết hoàn cho 13.751 hồ sơ với tổng số tiền hơn 80.941 tỷ đồng.

Về hóa đơn điện tử, đã có 977.396 hóa đơn đã được cấp mã, tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 25.666 tỷ đồng; số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 2.265 tỷ đồng.

Đặc biệt, triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, cơ quan thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để người nộp thuế nộp tiện dụng trong nộp giấy đề nghị gia hạn.

Minh Thư