Cụ thể ông Võ Quang Lâm cho biết về các hình thức thu tiền điện, EVN hiện đang thu tại quầy giao dịch, điểm thu tập trung, thu qua các kênh dịch vụ của ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán như cổng thanh toán, trích nợ tự động, ATM, internet Banking, mobile Banking, ví điện tử, điểm giao dịch của ngân hàng hoặc trung gian thanh toán…

Tỉ lệ hóa đơn tiền điện thanh toán qua ngân hàng, trung gian thanh toán tăng mạnh qua các năm, từ 14,88% số hóa đơn năm 2015 tăng lên 64% và hơn 81% tiền điện, trong đó, phương thức không dùng tiền mặt là 54,64% về hóa đơn và 72,32% tiền điện.

Để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán tiền điện, năm 2019 EVN đã số hóa 100% nghiệp vụ kinh doanh và chăm sóc khách hàng không dùng tiền mặt, cung cấp dịch vụ điện trên cổng dịch vụ công quốc gia.

 

Đến năm 2020, EVN đẩy mạnh doanh nghiệp số, kết nối nền tảng tích điểm chăm sóc khách hàng, cung cấp dịch vụ để khách hàng trải nghiệm trên nền tảng số. Trong tương lai, ngành điện sẽ giảm dần và tiến đến chấm dứt thu tiền điện tại nhà. Đẩy mạnh hình thức thanh toán trực tuyến.

thanh toán tiền điện,dịch vụ công
Toàn cảnh buổi hội thảo

"Ngành điện sẽ làm việc với các ngân hàng, trung gian thanh toán để thay thế các điểm thu của điện lực. Ngoài ra, EVN khuyến khích khách hành mở mới tài khoản và đăng ký trích nợ tự động tại tất cả các điểm giao dịch của điện lực, nhất là khách hàng mới đều sử dụng dịch vụ trích nợ tự động để thanh toán.

 Trong tương lai, khách hàng có thể thanh toán tiền điện qua cổng dịch vụ công quốc gia, qua QR Code, qua Mobile Money; …", ông Lâm nói.