Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh, sản xuất, dẫn đến hàng loạt lao động bị mất việc làm. Người lao động trong độ tuổi không thuộc nhóm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc chưa hiểu rõ về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện.

Thanh toán bảo hiểm  trực tuyến
Khánh Hòa khuyến khích người dân mở tài khoản cá nhân để giao dịch trực tuyến với cơ quan BHXH

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi bị mất việc làm nói riêng và người lao động trong độ tuổi nói chung; nhằm đảm bảo thuận tiện cho người dân thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH qua tài khoản cá nhân, BHXH tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sử dụng lao động phối hợp thực hiện, thông tin, tuyên truyền về tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình; mở tài khoản cá nhân để giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện (BHTN).

Cụ thể, để thuận lợi hơn trong thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH về thu, chi BHXH, BHTN, BHYT, người dân mở tài khoản cá nhân nhằm thực hiện các dịch vụ về BHXH, BHYT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 

Cá nhân tạo tài khoản đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam để thực hiện các dịch vụ công về BHXH, BHYT dễ dàng, thuận lợi ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, người dân có thể thực hiện giao dịch điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt với cơ quan BHXH tại 2 cổng dịch vụ nói trên.

BHXH tỉnh cũng hướng dẫn cụ thể về đăng ký tham gia BHXH tự nguyện lần đầu trực tuyến; hình thức thanh toán trực tuyến khi khi tiếp tục tham gia (đáo hạn) BHXH tự nguyện; thông tin về các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

Người đã tham gia BHXH tự nguyện, khi tiếp tục tham gia (đáo hạn) có thể chuyển tiền cho cơ quan BHXH theo hình thức chuyển khoản, Internet Banking, Mobile Banking hoặc thanh toán chuyển khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Được biết, kể từ tháng 3/2020, BHXH tỉnh Khánh Hòa, BHXH huyện tổ chức thực hiện tư vấn, thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân, người lao động ngay tại cơ quan BHXH.