Tại Văn phòng một cửa Khánh Vĩnh thuộc Chi cục Thuế Khu vực Tây Khánh Hòa, Chi cục Thuế đã tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và phối hợp với Trung tâm VNPT Khánh Hòa hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử để thu học phí cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh. 

Việc sử dụng hóa đơn điện tử mang lại lợi ích thiết thực như, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong việc thực hiện thu học phí và cũng là nội dung thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính về thuế.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự đã được Chi cục Thuế hướng dẫn một cách chi tiết, cụ thể chính sách thuế mới liên quan đến các trường như khấu trừ thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Sử dụng hóa đơn để thu học phí và sử dụng hóa đơn điện tử để thu học phí trong năm 2020 và các vấn đề liên quan như khai thuế, báo cáo sử dụng hóa đơn…   

 

Cũng tại buổi tập huấn, Trung tâm VNPT đã giới thiệu những tiện ích như tính bảo mật, tiết kiệm chi phí thời gian và chi phí phát hành hóa đơn…Chi cục thuế đã thông báo cho các trường phải thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2020 để các đơn vị động triển khai để sử dụng.

Ngoài ra, các vướng mắc về kỹ năng thao tác ứng dụng khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử do các trường nêu ra  đã được Chi cục Thuế, Trung tâm VNPT giáp đáp, hướng dẫn đầy đủ tại Hội nghị.

PV