Cụ thể, khi có vướng mắc về thủ tục hành chính thuế, chính sách thuế…, người nộp thuế truy cập, đăng nhập vào Cổng eTax của Tổng cục Thuế sau đó, vào phân hệ Hỏi - Đáp để lựa chọn cơ quan thuế quản lý trực tiếp và biên soạn các nội dung cần hỏi hoặc đính kèm thêm các văn bản, tài liệu liên quan dưới dạng file pdf, word, excel, jpg…

 

Trong thời hạn 3 ngày làm việc (kể từ ngày gửi câu hỏi), cơ quan thuế sẽ trả lời trực tiếp cho người nộp thuế trên Cổng eTax; trường hợp câu hỏi phức tạp cần phải cung cấp thêm thông tin hoặc câu hỏi không đúng phạm vi thì cơ quan thuế sẽ phúc đáp, hướng dẫn người nộp thuế liên hệ với cơ quan liên quan để được hỗ trợ, trả lời bằng hình thức phù hợp.

PV