thanh toán không dùng tiền mặt
Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội Lê Tấn Dũng phát biểu tại hội thảo sáng 25/11.

Tại hội thảo “Thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt”, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội Lê Tấn Dũng cho biết, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là khoảng 15 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng 500 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp khoảng 13 triệu người; bảo hiểm y tế khoảng 85 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số.

“Như vậy, các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội ngày càng được mở rộng với mức trợ giúp ngày càng cao hơn. Vì thế, đòi hỏi cần phải có công cụ hiện đại hơn trong việc quản lý chính sách và đối tượng tốt hơn”, Thứ trưởng Dũng nhấn mạnh.

 

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ đang chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thúc đẩy phát triển các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử.

Để tăng cường quản lý và thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 708 phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 (Đề án 708). Theo kế hoạch thực hiện Đề án 708, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt chính sách trợ giúp xã hội đã và đang được Bộ LĐ-TB&XH thí điểm triển khai thực hiện. Năm 2019, đã thực hiện 2 huyện ở Cao Bằng và mở rộng toàn tỉnh trong năm 2020 và 1 huyện ở Quảng Ninh.

Dự kiến, việc thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chính sách an sinh xã hội sẽ mở rộng triển khai tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế, TP Hồ Chí Minh.

Minh Thư