Việc sử dụng HĐĐT giúp doanh nghiệp có thể gửi trực tiếp hóa đơn cho khách hàng thông qua email, tin nhắn điện tử hay in trực tiếp cho khách hàng rất thuận lợi; giảm được các rủi ro thất lạc hóa đơn trong quá trình lưu trữ; tăng tính an toàn, bảo mật, tiện lợi cho doanh nghiệp trong kiểm tra truy xuất nguồn gốc hóa đơn, thông tin về đối tác bán hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp không cần phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mỗi quý như trước đây bởi mọi thông tin đều được cơ quan thuế lưu trữ, kiểm soát qua hệ thống phần mềm. Đồng thời, doanh nghiệp có thể thống kê, báo cáo, xuất dữ liệu ra các chương trình khai thuế, từ đó tiết kiệm đáng kể thời gian lập tờ khai thuế... Đặc biệt, HĐĐT giúp khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn.

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, mặc dù đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền về hành lang pháp lý và lợi ích của việc sử dụng HĐĐT để các doanh nghiệp hiểu rõ được những lợi ích và triển khai thực hiện sớm loại hình dịch vụ này. Tuy nhiên, việc sử dụng HĐĐT tại Quảng Trị chưa cao.

 

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có tổng số 2.823 doanh nghiệp, nhưng tính đến ngày 30/9/2020, mới chỉ có 61% doanh nghiệp sử dụng HĐĐT. Đây là khó khăn không nhỏ đối với ngành thuế Quảng Trị trong việc hoàn thành mục tiêu như thời hạn nghị định đề ra. 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các DN muốn tận dụng hết số hóa đơn giấy và một số doanh nghiệp bước đầu chưa quen tiếp cận công nghệ....

Để giải quyết tình trạng trên, Cục Thuế tỉnh cho biết đang khẩn trương đôn đốc, chỉ đạo các chi cục tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp quy trình, thủ tục đăng ký áp dụng HĐĐT…nhằm đẩy nhanh việc thực hiện HĐĐT theo đúng thời gian, kế hoạch đã đề ra.

Hải Yến