Thanh toán không dùng tiền mặt
Năm 2025, 100% các bệnh viện, trường học,... ở Thừa Thiên Huế thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhằm đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã nâng cao chất lượng, tối ưu hóa mạng lưới ATM và thiết bị chấp nhận thẻ (POS), giảm dần tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán, đặc biệt là đối với các dịch vụ công.

Việc thúc đẩy TTKDTM đối với dịch vụ công góp phần nâng cao hiệu quả trong việc cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch, đồng thời giảm thiểu những rủi ro trong hoạt động thanh toán.

Theo đề án đẩy mạnh TTKDTM, Thừa Thiên Huế phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 100% các bệnh viện, trường học, các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức TTKDTM, ưu tiên chấp nhận hình thức thanh toán qua điện thoại di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

 

Riêng đối với dịch vụ thu ngân sách sẽ có 95-100% giao dịch nộp thuế tại TP Huế thực hiện qua ngân hàng; 100% Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh, thành phố, thị xã có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN).

Để thực hiện mục tiêu trên, các ngành thuộc khối tài chính trong tỉnh đã xây dựng chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số theo phương thức 3 không “không khách hàng tại trụ sở”, “không tiền mặt” và “không giấy tờ”. Trong đó, KBNN đã cơ bản chuyển sang TTKDTM đối với các khoản thanh toán từ ngân sách.

Theo đại diện KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện KBNN tỉnh đã ký kết phối hợp thu với 8 ngân hàng thương mại, với 72 điểm thu trên địa bàn toàn tỉnh. Việc phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử đã đem lại nhiều lợi ích cho các bên, đặc biệt tạo nhiều thuận lợi cho người dân, DN, góp phần vào kết quả cải cách thủ tục hành chính nổi bật chung của ngành Tài chính.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước tỉnhThừa Thiên Huế cho thấy, trong năm 2021, tình hình TTKDTM đối với dịch vụ thu ngân sách không ngừng tăng lên với mức tổng thu thuế đạt 13.061 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020. Dịch vụ chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng cũng đạt 314 tỷ đồng. Riêng với dịch vụ thanh toán tiền học phí tại các trường đại học, cao đẳng qua ngân hàng đạt 138 tỷ đồng; tổng giá trị thanh toán tiền viện phí trên địa bàn tỉnh cũng tăng 4% so với năm 2020 và đạt mức 98 tỷ đồng.

Hải Yến