thanh toán không dùng tiền mặt
Ngân hàng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt khu vực nông thôn

Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kon Tum, nhằm thúc đẩy việc hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân ở nông thôn, Ngân hàng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp như phát triển các hình thức thanh toán online qua ngân hàng điện tử, trả lương qua tài khoản, mở rộng phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn...

 

Tại Kon Tum, theo số liệu thống kê cho thấy, hiện nay, có tới gần 740 cơ quan, đơn vị trong tỉnh đăng ký chi trả lương qua tài khoản Agribank với gần 19.000 thẻ ATM được thiết lập. Đến hết tháng 8 năm 2020, tổng số khách hàng sử dụng dịch vụ E-Mobile Banking của Agribank Kon Tum đạt trên 74.000 người, so với năm 2019, tăng gần 6.600 khách hàng.

Ngoài ra, dịch vụ ngân hàng điện tử còn giúp người dân thực hiện việc thanh toán các dịch vụ điện, nước một cách nhanh gọn và không cần phải trực tiếp đến quầy thu dịch vụ…

Minh Thư