Gần 300 đại biểu là hiệu trưởng, kế toán của 145 trường học của 2 huyện, thị dự đợt tập huấn này được Chi cục Thuế hướng dẫn chi tiết, cụ thể chính sách thuế mới liên quan đến các trường như khấu trừ thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mức giảm trừ gia cảnh mới, những điểm cần lưu ý trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử.

Tại buổi tập huấn, VNPT Quỳnh Lưu đã giới thiệu những tiện ích như tính bảo mật, tiết kiệm chi phí thời gian và chi phí phát hành hóa đơn, hưỡng dẫn kỹ năng thao tác ứng dụng khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử cho các trường học.

 

Theo đó, sau ngày 1/11/2020, tất cả nội dung thanh toán sẽ không sử dụng hóa đơn giấy như trước đây, thay vào đó là việc sử dụng hóa đơn điện tử, sẽ giúp cho các cơ quan trường học cắt giảm đến 90% thời gian, không mất các khoản chi phí in ấn, chuyển phát, phí phạt do sai sót, thất lạc hóa đơn, lại tra cứu hóa đơn dễ dàng nhờ mọi chứng từ được số hóa.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử mang lại lợi ích thiết thực như tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong việc quản lý tài chính của các trường học. Đây cũng là một nội dung góp phần thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính về thuế.

PV