Theo đó, có nhiều cách để người bệnh có thể thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

Nếu không có tiền mặt, người bệnh, người nhà người bệnh có thể thực hiện chuyển khoản, cụ thể là chuyển tiền vào tài khoản của Bệnh viện theo số tài khoản bệnh viện cung cấp. Sau khi bệnh viện xác nhận người bệnh đã thanh toán, kế toán lập hoá đơn, phiếu thu và cầm phiếu lên khoa giao cho người bệnh.

 

Hoặc có thể thanh toán qua Mobile Banking với hình thức quét mã thanh toán qua QR Pay  trên trang website của bệnh viện.

Khánh Chi