nộp thuế điện tử 24/7
Thêm ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Ngày 7/8, Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố thông báo về việc bổ sung danh sách Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Tính đến ngày 7/8, đã có 44 ngân hàng tham gia phối hợp thu với Tổng cục Hải quan. Trong đó có 30 ngân hàng tham gia nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

 

Tổng cục Hải quan đã chính thức triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu, trên cơ sở nâng cấp mở rộng hình thức nộp thuế điện tử 24/7 từ ngày 26/11/2019.

Với phương thức này đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, hoàn toàn chủ động không mất thời gian và chi phí để thanh toán thuế.

Việc nộp thuế, thanh khoản trừ nợ và thông quan hàng hóa hoàn toàn tự động không có sự can thiệp của doanh nghiệp và công chức hải quan. Điều này giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý so với nộp thuế điện tử 24/7, thông quan hàng hóa.

Minh Thư