nộp thuế điện tử
Thêm ngân hàng vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử. (Ảnh minh họa)

Theo đó, căn cứ thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Ngân hàng Deutsche Bank AG- chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Ngân hàng DBHCM) và kết quả nghiệm thu kiểm thử hệ thống hải quan 24/7, Tổng cục Hải quan quyết định bổ sung Ngân hàng DBHCM vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Thời gian chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 1/10/2020.

 

Tổng cục Hải quan đề nghị Ngân hàng DBHCM thông báo cho cơ quan Hải quan địa chỉ kết nối tới hệ thống chạy chính thức của ngân hàng; thông báo thời gian bắt đầu thực hiện kết nối.

Đồng thời, Ngân hàng DBHCM cần kiểm tra và phối hợp với Tổng cục Hải quan để kiểm tra kết nối giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng trên môi trường chạy chính thức.

Tính đến thời điểm này, đã có 44 ngân hàng tham gia triển khai chương trình nộp thuế điện tử 24/7. Nộp thuế điện tử 24/7 nhằm giảm được chi phí, thời gian đi lại cho doanh nghiệp, tiết kiệm nguồn lực giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh.

Minh Thư