hoa đơn tiền nước điện tử
Từ ngày 1/9/2020, TP Cần Thơ chính thức sử dụng hóa đơn thanh toán tiền nước bằng điện tử (ảnh minh họa)

Theo thông tin từ trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TP Cần Thơ, Trung tâm đã và đang khẩn trương chuẩn bị các công việc cần thiết để chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền nước của khách hàng. Việc áp dụng HĐĐT được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp khách hàng sử dụng nước sạch chủ động quản lý, lưu trữ, tra cứu thông tin và truy xuất hóa đơn nhanh chóng…

Theo đó, kể từ ngày 1/9/2020, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn TP sẽ chính thức sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn tiền nước (hóa đơn GTGT) dạng giấy trước đây trong thanh toán tiền nước của khách hàng sử dụng nước sạch từ các trạm cấp nước do Trung tâm nước quản lý.

Khi áp dụng hóa đơn điện tử, Trung tâm nước sẽ sử dụng “Biên nhận đã thanh toán tiền nước”, còn hóa đơn tiền nước của khách hàng được lưu trữ dưới dạng điện tử. Khách hàng có nhu cầu tra cứu, lưu trữ hóa đơn tiền nước, quyết toán thuế, có thể  xem, tải về và tự in hóa đơn tiền nước một cách nhanh chóng và tiện lợi tại website của Trung tâm nước.

Ðể việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện đúng theo lộ trình trên, Trung tâm nước đã tích cực triển khai các công tác chuẩn bị về hệ thống thiết bị kỹ thuật, tìm kiếm nhà cung cấp phần mềm ứng dụng HÐÐT, tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao động tại các bộ phận có liên quan… 

 

Trung tâm nước cũng ban hành các quyết định và thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử để toàn thể cán bộ, nhân viên của đơn vị và các khách hàng được biết, cũng như có thông báo đến cơ quan thuế về phát hành hóa đơn điện tử. Trung tâm nước đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân và các phòng chức năng thuộc đơn vị trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định hiện hành và làm hài lòng khách hàng. 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn TP Cần Thơ cho biết, việc áp dụng hóa đơn điện tử cũng giúp Trung tâm nước giảm chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn. Ðồng thời, Trung tâm thuận lợi hơn trong công tác quản lý thu tiền nước, kịp thời đôn đốc nhân viên thực hiện thu theo đúng tiến độ và động viên, chăm sóc khách hàng. Ðối với các nhân viên thực hiện công tác thu tiền nước cũng giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí và đảm bảo sự minh bạch...

Theo Cục Thuế TP Cần Thơ, hóa đơn điện tử sẽ chính thức thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy từ ngày 1/11/2020 theo quy định tại Nghị định 119/2018/NÐ-CP ngày 12-9-2018 của Chính phủ (Nghị định 119). Do vậy, các đơn vị, doanh nghiệp cần quan tâm triển khai sớm và có các bước chủ động chuẩn bị để thực hiện tốt chủ trương này.

Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn TP Cần Thơ đã thực hiện miễn, giảm giá tiêu dùng nước sạch cho người dân.  
Theo đó, người dân sử dụng nước sạch từ các trạm cấp nước nông thôn do Trung tâm quản lý, có mức giá khá thấp so với giá nước từ các nhà máy cấp nước ở đô thị. Cụ thể, Trung tâm nước áp dụng mức thu tiền nước với giá chỉ 4.000 đồng/m3 đối với hộ nghèo có sổ và các hộ gia đình chính sách: gia đình Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ. Còn các đối tượng khách hàng còn lại được áp dụng mức giá 5.000 đồng/m3 trong đó đã bao gồm thuế VAT, phí bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên. Như vậy, giá thu tiền sử dụng nước do Trung tâm cung cấp là thấp nhất, với chỉ bằng ½ giá thu cao nhất của các đơn vị cấp nước khác. 
 Việc miễn giảm giá thu tiền nước thực hiện kể từ kỳ hóa đơn tiền nước tháng 5, tháng 6, tháng 7 của năm 2020, tại các hệ thống cấp nước nông thôn do Trung tâm nước quản lý, vận hành. Theo đó, miễn 100% tiền sử dụng nước đối với hộ nghèo có sổ và các đối tượng chính sách như gia đình Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ tại những nơi có gắn đồng hồ sử dụng nước, khi Trung tâm nước nhận được danh sách do UBND quận, huyện gửi đến theo chỉ đạo của UBND thành phố. 
Ngoài ra, Trung tâm nước cũng tiếp tục duy trì việc lắp đồng hồ nước miễn phí 100% chi phí từ ống chính đến nhà 10m cho các hộ nghèo có sổ và gia đình chính sách. Thực hiện giảm 50% chi phí lắp đồng hồ cho hộ cận nghèo. Ðồng thời, có chính sách cho hộ dân chậm trả tiền gắn đồng hồ nước hoặc trả theo thành nhiều đợt... để tạo điều kiện cho tất cả hộ dân có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tham gia sử dụng nước sạch. Ðầu năm 2020 đến nay, TP Cần Thơ đã có thêm hơn 1.200 hộ dân nông thôn được gắn đồng hồ sử dụng nước sạch.

 Hải Yến