Báo cáo cho biết, với nỗ lực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đến hết tháng 10/2020, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 68,74%, tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt lên đến 90,63%.

Tại Hà Nội, tính đến hết tháng 9/2020, đã có gần 2,6 triệu khách hàng Thủ đô thanh toán tiền điện qua các ứng dụng trực tuyến. Hiện EVN Hà Nội hợp tác với 18 ngân hàng và 10 tổ chức trung gian thanh toán, giúp khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô có thể thanh toán tiền điện mọi lúc, mọi nơi, qua nhiều kênh thanh toán khác nhau. 

 

Còn TP Hồ Chí Minh, việc thu tiền điện hiện nay được thực hiện thông qua 23 ngân hàng và 10 đối tác thu hộ với gần 72.000 điểm thu trên địa bàn.

Theo thống kê của ngành điện thành phố, hiện tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt trên 98%. 

Minh Thư