Trụ sở UBND xã ở huyện Phú Lộc được đầu tư, khang trang sạch sẽ.

Huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) có trục đường Quốc lộ 1A đi qua và có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế-xã hội.

Sau một thời gian thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới tích cực như nhiều công trình hạ tầng kinh tế-xã hội thiết yếu ở nông thôn được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp.

Từ năm 2016 đến nay, tổng số vốn huy động để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đạt trên 1.028 tỷ đồng (trong đó, vốn từ chương trình quốc gia 108,7 tỷ đồng, vốn tỉnh Thừa Thiên-Huế 199,4 tỷ đồng, vốn huyện Phú Lộc 124,6 tỷ đồng, vốn các xã 2,85 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 37,4 tỷ đồng và các tổ chức cá nhân 548,9 tỷ đồng).

Nhờ đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tạo được nhiều việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 40,48 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,3% năm 2011 đến nay còn khoảng 5%.

 

Đến nay, huyện Phú Lộc đã có 6/15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và dự kiến đến cuối năm 2019 có thêm 2 xã được công nhận, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 53,33%.

Trong những năm tới, huyện Phú Lộc tiếp tục đề ra các mục tiêu phấn đấu. Cụ thể, năm 2020 sẽ có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và thêm 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã nông thôn mới nâng cao.

Giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu có thêm 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao và đến cuối năm 2025, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hà Oai