Theo báo cáo về tình hình hoạt động tháng 10 năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2020 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), trong 10 tháng đầu năm 2020, cả nước đã lắp đặt được 42.102 dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 1.608,4 MWp; sản lượng điện phát lên lưới là 637,5 triệu kWh và đã thanh toán cho khách hàng 762 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, đã có 64.479 dự án điện mặt trời mái nhà đưa vào vận hành với tổng công suất 1.992 MWp với sản lượng điện phát lên lưới là 759,8 triệu kWh và đã thanh toán cho khách hàng 905 tỷ đồng.

 

Ngoài ra, EVN cũng tập trung thực hiện các dự án nguồn điện trọng điểm như các dự án phục vụ đấu nối, cấp điện thử nghiệm; các dự án giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo; các đường dây 220kV;...

N. Huyền