Trong khoảng thời gian khoảng một tuần, UBND tỉnh Quảng Trị đã chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án điện gió đầu tư vào địa bàn với tổng mức đầu tư trên 12.000 tỷ đồng.

Đây là những dự án nằm trong diện được quy hoạch của Bộ Công Thương, thời gian qua từ ngày 27/11 đến nay, UBND tỉnh Quảng Trị đã cấp mới 8 dự án về lĩnh vực năng lượng tái tạo, với vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

Cụ thể mới đây nhất, đầu tháng 12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ký quyết định cấp chủ trương đầu tư cho 02 dự án, gồm: Dự án Nhà máy Điện gió TNC Quảng Trị 1 có mức đầu tư hơn 1.805 tỷ đồng và Dự án Nhà máy điện gió TNC Quảng Trị 2 có mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng. Cả 2 dự án này đều được triển khai trên địa phận xã Tân Thành và Tân Long, thuộc Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

Tiếp đó là quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Điện gió TNC Quảng Trị 2 (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thực hiện Dự án Nhà máy Điện gió TNC Quảng Trị 2 tại xã Tân Thành và xã Tân Long, thuộc Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

Dự án Nhà máy Điện gió TNC Quảng Trị 2 có công suất 50MW với diện tích sử dụng đất dự kiến 22,37 ha. Trong đó, diện tích đất sử dụng có thời hạn 17,37 ha; diện tích đất sử dụng tạm thời 05,ha. Nhà máy có tổng mức đầu tư hơn 1.167 tỷ đồng.

 

Dự án Nhà máy Điện gió TNC Quảng Trị 1 tại xã Tân Thành, thuộc Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Điện gió TNC Quảng Trị 1 (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thực hiện. 

Dự án có công suất 50MW với diện tích sử dụng đất dự kiến 22,37 ha trong đó, diện tích đất sử dụng có thời hạn 17,37 ha; diện tích đất sử dụng tạm thời 05,ha. 

Còn đối với dự án Nhà máy điện gió AMACCAO Quảng Trị 1 cũng được UBND tỉnh Quảng Trị cấp chủ trương đầu tháng 12/2020. Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị giao cho Công ty Cổ phần Điện gió Khe Sanh (TP. Đông Hà, Quảng Trị) thực hiện Nhà máy Điện gió AMACCAO Quảng Trị 1 tại các xã Tân Lập, Tân Liên, Húc, Hướng Lộc và thị trân Khe Sanh (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị).

Dự án có công suất 49,2MW với quy mô xây dựng gồm 12 trụ tua bin gió, mỗi tua bin 4,1MW. Diện tích đất sử dụng là 22,1ha đất tại địa bàn các xã các xã Tân Lập, Tân Liên, Húc, Hướng Lộc và thị trân Khe Sanh. Nhà máy có tổng mức đầu tư là 2.000 tỷ đồng.

Như vậy, trong thời gian từ 27/11 đến nay, trên tại địa bàn huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị có 8 dự án nhà máy điện gió được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư.

PV