tiết kiệm năng lượng

Theo kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 được Giám đốc Sở Công Thương giao cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang chủ trì thực hiện 4 nhóm đề án. Theo Kế hoạch được Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang phê duyệt, Trung tâm được giao thực hiện 4 nhóm đề án sau: Tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Trung tâm còn được giao nhiệm vụ xây dựng mô hình đèn chiếu sáng học đường tại 6 trường tiểu học và trường trung học cơ sở thuộc huyện Lục Ngạn và huyện Lục Nam: Trường Tiểu học Biên Sơn, Trường Tiểu học Giáp Sơn, Trường Tiểu học Tân Quang, Trường Tiểu học Nghĩa Hồ, Trường THCS Nghĩa Hồ (huyện Lục Ngạn) và Trường Tiểu học Cẩm Lý (huyện Lục Nam).

Xây dựng mô hình chiếu sáng học đường tại 5 trường tiểu học thuộc huyện Lục Nam, Lạng Giang: Trường Tiểu học Lục Sơn, Trường Tiểu học Vô Tranh 1, Trường Tiểu học Vô Tranh 2, Trường Tiểu học Nghĩa Phương 2 (huyện Lục Nam) và Trường Tiểu học Yên Mỹ (huyện Lạng Giang). Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái cấp điện cho tòa nhà làm việc của Sở Công Thương Bắc Giang.

 

Sau khi được giao nhiệm vụ, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các cơ quan liên quan, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công xây dựng thực hiện các đề án đúng nội dung, mục tiêu, yêu cầu đề ra.

 Kết quả đến nay, Trung tâm đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa mô hình đèn chiếu sáng học đường tại 6 trường tiểu học và trường trung học cơ sở thuộc huyện Lục Ngạn và huyện Lục Nam vào sử dụng; đồng thời, 2 đề án xây dựng mô hình chiếu sáng học đường tại 5 trường tiểu học thuộc huyện Lục Nam, Lạng Giang và xây dựng, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái cấp điện cho tòa nhà làm việc của Sở Công Thương Bắc Giang.

Ngoài ra, Trung tâm đã thi công lắp đặt xong và đang hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng; còn lại đề án tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường: Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan báo, đài ở trung ương cũng như của tỉnh…tổ chức tuyên truyền về công tác tiết kiệm năng lượng; hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đưa các tin, bài, ảnh về hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng, xúc tiến thương mại trên website của đơn vị.

Được biết, trong năm 2020, Trung tâm phấn đấu hoàn thành 100% Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt.

H. Anh