Trong những năm qua, thực hiện Quyết định số 2068/QĐ-TTg, ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và Quyết định số 3946/QĐ-BCT, ngày 16/10/2017 của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả nhất định.

Cụ thể, đối với thủy điện, toàn tỉnh hiện đã có 19 nhà máy đang vận hành, phát điện thương mại với tổng công suất lắp đặt khoảng 825MW, hàng năm sản xuất lượng điện khoảng 3,3-3,5 tỷ kWh cho hệ thống điện quốc gia.

 Đối với điện mặt trời: Đã có 29 dự án đăng ký đầu tư tại địa bàn tỉnh với tổng công suất 11.500MWp. Đến nay, đã có 10 dự án đã được chấp thuận bổ sung vào quy hoạch, triển khai đầu tư xây dựng với tổng công suất 960MWp. Trong đó, đã có 5 dự án phát điện thương mại với tổng công suất 190 MWp. Cùng với 85 MWp điện mặt trời mái nhà, đến nay tỉnh ta đã có 275 MWp điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia, dự kiến cuối năm 2020 sẽ có 900 MWp điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia.

Đối với điện gió: Đã có 47 dự án đăng ký đầu tư tại địa bàn Tỉnh với tổng công suất khoảng 10.000MW. Đến nay, đã có 09 dự án đã được chấp thuận bổ sung vào quy hoạch với tổng công suất 755MW. Trong đó, có 08 dự án đang triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng và 01 dự án đã phát điện thương mại với tổng công suất 28,8MW, sản lượng điện sản xuất khoảng 100 triệu kWh.

 Đối với điện sinh khối: Có 1 dự án đăng ký đầu tư trồng cây cao lương kết hợp với phát điện với công suất khoảng 60MW.

Việc đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành khai thác các dự án năng lượng tái tạo trong thời gian qua đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp nguồn thu đáng kể cho ngân sách tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, góp phần ổn định đời sống người dân. Bên cạnh đó, phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Đắk Lắk bổ sung nguồn điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia khoảng 3,5-4 tỷ kWh/năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

tin tức sự kiện,tin mới
Nhà máy điện mặt trời Sêrêpôk 1 tại huyện Buôn Đôn.
 

Tỉnh Đắk Lắk ở vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, có tiềm năng rất lớn để phát triển nguồn năng lượng tái tạo. Ngoài thủy điện hiện đã được khai thác, tiềm năng năng lượng tái tạo có thể phát triển điện gió đạt công suất khoảng 10.000MW, điện mặt trời đạt khoảng 16.000MWp, điện sinh khối đạt khoảng 120MW. Với tiềm năng lớn về điện mặt trời (ĐMT), điện gió, đang có một làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến Đắk Lắk.

Ngày 11/2/2020, Bộ Chính Trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Ngày 15/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về “Phát triển năng lượng tái tạo Tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đây là định hướng quan trọng, mở ra những cơ hội to lớn cho sự phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh nhà trong thời gian tới. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu phấn đấu, phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh đạt công suất 2.000 - 3.000MW giai đoạn 2020-2025; 3.000-4.000MW, giai đoạn 2026-2030; phấn đấu đưa tỉnh Đắk Lắk trở thành Trung tâm năng lượng của vùng Tây Nguyên.

 Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất Chính phủ bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời tấm nổi KN Sêrêpốk 3 vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến 2030. Đây là dự án điện mặt trời tấm nổi đầu tiên tại Đắk Lắk được đề xuất đưa vào Quy hoạch.

Theo đó, dự án Nhà máy điện mặt trời tấm nổi KN Sêrêpốk 3 do Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh golf Long Thành làm chủ đầu tư, được thực hiện trên hồ thủy điện Sêrêpốk 3 (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn), công suất 380 MWp.

Nhà máy sử dụng bằng công nghệ pin quang điện silic đa tinh thể, sản lượng điện dự kiến 621 kWh/năm, tổng mức đầu tư 6.226 tỷ đồng, diện tích mặt nước bố trí tấm pin 297,3 ha.

Giai đoạn 1 của dự án có công suất 60 MWp, sử dụng 52,3 ha mặt nước, dự kiến đi vào hoạt động năm 2021; giai đoạn 2 công suất 320 MWp, sử dụng 245 ha mặt nước, thực hiện giai đoạn sau năm 2021.

PV