Điện mái nhà,Điện áp mái,Điện mặt trời áp mái
 Ảnh minh họa

Theo EVNSPC, trong tháng 11/2020 sản lượng điện mặt trời mái nhà của khách hàng tại 21 tỉnh, thành phía Nam phát lên lưới điện quốc gia đạt trên 81 triệu kWh, lũy kế đến hết tháng 11/2020 sản lượng điện này đạt 390,84 triệu kWh.

Cũng trong tháng 11/2020 toàn Tổng công ty đã phát triển thêm 4.754 khách hàng lắp đặt và ký hợp đồng bán điện mặt trời mái nhà, tổng công suất tấm pin lắp đặt trên 422kWp. Lũy kế 11 tháng  đầu năm 2020 Tổng công ty đã ký với 25.005 khách hàng ký hợp đồng bán điện mặt trời mái nhà, tổng công suất tấm quang điện mặt trời lắp đặt là 1.199.523kWp.

 

Từ năm 2017 đến 11/2020 tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời là 35.618 khách hàng với tổng công suất tấm pin lắp đặt là 1.392.707kWp.

EVNSPC cũng cho biết, trong tháng 11/2020 sản lượng điện tiết kiệm của toàn Tổng công ty đạt 120 triệu kWh, lũy kế 11 tháng là 1 tỷ 517 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm 2,20% sản lượng điện thương phẩm.

Hiền Anh