năng lượng mặt trời
Xã Khánh Thượng (Ba Vì, Hà Nội) được Hàn Quốc tài trợ 2 tỷ đồng cho dự án điện năng lượng mặt trời và nước sạch. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Dự án nhằm mục tiêu cung cấp điện sinh hoạt qua hệ thống năng lượng mặt trời và nguồn nước uống, sinh hoạt đảm bảo an toàn thông qua hệ thống lọc nước cho giáo viên, học sinh Trường mầm non Khánh Thượng A (khu Phú Thứ), Trường mầm non Khánh Thượng B (khu Gò Đình Muôn) và nhân dân xung quanh trường thuộc xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì.

Cụ thể, dự án sẽ hỗ trợ cung cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời tại trường Mầm non Khánh Thượng A (khu Phú Thứ) công suất 6,31 KW và trường Mầm non Khánh Thượng B (khu Gò Đình Muôn) công suất 11,9 KW; hỗ trợ cung cấp hệ thống lọc nước sạch tại trường Mầm non Khánh Thượng A (khu Phú Thứ) và trường Mầm non Khánh Thượng B (khu Gò Đình Muôn). Dự án cũng đào tạo về hệ thống quản lý cho Ban Quản lý dự án, bảo hành toàn bộ hệ thống trong 3 năm ngay sau khi bàn giao cho nhà trường quản lý, sử dụng; hướng dẫn, quản lý vận hành hoạt động của hệ thống điện năng lượng mặt trời và hệ thống lọc nước sạch cho Ban Quản lý dự án quản lý, sử dụng, bảo quản.

 

Tổng giá trị dự án là 2.084.400.000 đồng, tương đương 90.000 USD. Thời gian thực hiện dự án: 6 tháng kể từ ngày hoàn tất các thủ tục phê duyệt dự án.

UBND TP Hà Nội giao UBND huyện Ba Vì tiếp nhận Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật.

Minh Thư