tiết kiệm điện
Năm 2020, Hà Nội có đã có 1195 khách hàng lắp đặt sử dụng điện mặt trời mái nhà.

Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020 của Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả TP Hà Nội cho thấy Hà Nội đã có nhiều hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng năng lượng  tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực sử dụng năng lượng  tiết kiệm và hiệu quả như: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bơm nước sử dụng nguồn phát điện mặt trời và pha phân bón tự động cho các hệ thống nhà vườn thông minh khu vực Hà Nội; nghiên cứu chế tạo hệ  thống đo lường – giám sát và điều khiển điện năng phục vụ kiểm toán năng lượng ứng dụng công nghệ IoT và nền tảng trí tuệ nhân tạo AI.

Trong năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị đã thực hiện 22 mô hình trình diễn bao gồm các mô hình ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ… góp phần vào việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

 

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã thực hiện tuyên truyền về cơ chế khuyến khích người dân lắp đặt các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để sử dụng và có thể bán  lại phần điện dư cho ngành điện.

Tính đến tháng 11/2020, TP Hà Nội đã có 1.654 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt 19,53 MWp, sản lượng điện phát lên lưới điện là hơn 3,8 triệu kWh.

Trong năm 2020, đã có 1195 khách hàng lắp đặt sử dụng điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt 16,11 MWp.

Minh Thư