Điện mặt trời mái nhà
Ảnh minh họa

Theo thống kê cho thấy, năng lượng bức xạ nhiệt mặt trời trung bình tại Hậu Giang đạt 4,3-4,9kWh/m2/ngày, với số giờ nắng từ 2.200-2.500 giờ/năm. Trong những năm gần đây, ĐMT áp mái dần trở thành xu thế được nhiều hộ gia đình, cơ sở sản xuất ở Hậu Giang lựa chọn. Hậu Giang được đánh giá là tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL có tiềm năng bức xạ mặt trời. 

Hiện nay, ngoài dự án điện theo mô hình cánh đồng quy mô lớn, Hậu Giang có thể nghiên cứu phát triển ĐMT trên mái nhà còn nhàn rỗi và khu vực tỉnh có quy hoạch phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Điều này vừa tạo ra nguồn điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt tại chỗ, vừa tăng thêm nguồn thu và góp phần chuyển dịch năng lượng theo hướng phát triển năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh đó, Hậu Giang cũng đã có khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và quy hoạch hơn 1.000ha khu, cụm công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy hơn 60%. Trong đó, năng lượng tái tạo cũng là một ngành có tên trong danh mục ngành nghề thu hút đầu tư vào một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Chính vì vậy, việc kết hợp phát triển điện mặt trời trên mái nhà với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ góp phần tối đa hóa lợi nhuận cũng như đa dạng nguồn năng lượng, đảm bảo khả năng cung ứng điện bắt kịp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Theo Sở Công Thương Hậu Giang, mô hình kết hợp này sẽ tạo ra lợi ích kép. Hiện, ngành Công Thương đã phối hợp với các sở, ngành, Công ty Điện lực Hậu Giang (PCHG) xây dựng bản đồ vị trí kêu gọi và thu hút đầu tư năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Hậu Giang đã thu hút được 9 dự án ĐMT lớn. Riêng ĐMT áp mái trên các trang trại nông nghiệp có 96 nhà đầu tư đến tìm hiểu, tổng công suất đăng ký 212MWp. ĐMT mái nhà hộ gia đình, nhà xưởng có 563 khách hàng lắp đặt với tổng công suất 13.599kWp.

Đến nay, Công ty Điện lực Hậu Giang (PCHG) đã cho phép 50 nhà đầu tư đấu nối lên lưới 22kV với tổng công suất 45MW. Mục tiêu đến năm 2025, hệ thống ĐMT áp mái hộ gia đình tại Hậu Giang đạt 15MW, ĐMT trên mái nhà xưởng, khu công nghiệp đạt 35MW và mái các trang trại nông nghiệp đạt 70MW.

PV