Tiết kiệm năng lượng
Hòa Bình đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Theo thống kê, đến nay tỉnh Hòa Bình có 11 nhà máy thủy điện đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng công suất 1.957,25 MW. Trong đó, nhà máy thủy điện Hòa Bình có công suất 1.920 MW và 10 nhà máy thủy điện nhỏ với tổng công suất 37,25 MW như: thủy điện Suối Nhạp A công suất 4 MW, thủy điện Vạn Mai công suất 600 KW, thủy điện Suối Tráng công suất 2,7 MW, thủy điện So Lo 1 công suất 3,5 MW, thủy điện Định Cư công suất 1,05 MW…, hàng năm cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia khoảng 10 tỷ kWh. Ngoài ra còn có trên 2.000 thuỷ điện cực nhỏ, công suất từ 0,3 - 0,5 KW của các hộ gia đình phục vụ sinh hoạt.

Trong những năm qua, việc cung cấp năng lượng, đặc biệt là cung cấp điện cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh với chất lượng ngày càng được nâng cao. 

Theo đó, hạ tầng cung cấp điện có sự phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện quan trọng cho việc bảo đảm an ninh cung ứng điện. Đến hết năm 2019, hệ thống lưới điện quốc gia đã tới trung tâm các xã, phường, thị trấn, kể cả vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,75%.

 

Đặc biệt, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ngày càng được quan tâm. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình trong toàn tỉnh được chú trọng đẩy mạnh.

Hàng năm Hòa Bình tổ chức chương trình “Giờ Trái đất” đạt hiệu quả. Triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng bằng pin năng lượng mặt trời kết hợp nối lưới tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước; lắp đặt, thay thế đèn LED trong các công sở, trường học; hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trong tỉnh thực hiện kiểm toán năng lượng, giúp các doanh nghiệp xác định được các giải pháp tiết kiệm năng lượng; khuyến cáo các doanh nghiệp hạn chế sử dụng thiết bị tiêu thụ điện lớn trong giờ cao điểm, thực hiện sử dụng điện đảm bảo đúng công suất, biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện…

Nhờ đó, trong giai đoạn 2016-2019, trên địa bàn tỉnh đã tiết kiệm được khoảng 48,52 triệu kWh (tương đương khoảng 1,5% tổng mức tiêu thụ năng lượng hàng năm). Ngành năng lượng trở thành ngành kinh tế năng động, đóng góp rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN của tỉnh.