tiết kiệm điện
Hà Nội phát động nhiều chương trình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng.

Theo dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020 của Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả TP Hà Nội cho thấy trong năm qua đã tổ chức phong trào hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố.

Tổ chức lồng ghép phát động phong trào hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong chiến dịch Giờ trái đất năm 2020. Trong đợt nắng nóng cao điểm, thành phố đã triển khai tuyên truyền tiết kiệm điện đến 100.000 hộ gia đình tiêu thụ điện nhiều trong tháng thông qua tin nhắn với thông điệp “TP Hà Nội chung tay tiết kiệm điện, tắt thiết bị điện khi không sử dụng”…

 

Trong khuôn khổ hội nghị phát động cao điểm hè về sử dụng tiết kiệm điện, thành phố có bố trí khu vực trưng bày các sản phẩm, công nghệ tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng với sự tham gia của các doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực tái tạo, điện mặt trời mái nhà, đèn led, thiết bị tiết kiệm điện, sản phẩm nhà thông minh….

Cùng với đó, thành phố đã tổ chức 40 hội nghị tuyên truyền, tập huấn kỹ năng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Phát hành 12.000 sổ tay hướng dẫn kỹ năng sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình. Công nhận 1.050 hộ gia đình tiêu biểu sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố năm 2020.

Minh Thư