tiết kiệm điện
CBCNV tham gia các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện. (Ảnh EVN)

Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) vừa tổng kết cuộc thi "Gia đình CBCNV tiết kiệm điện" được phát động từ tháng 4/2020. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 3 tập thể và 10 cá nhân có tỉ lệ điện tiết kiệm và tổng sản lượng điện tiết kiệm nhiều nhất trong 6 tháng phát động thi đua.

Đây là cuộc thi nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khuyến khích cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty đề xuất các ý tưởng, giải pháp tiết kiệm điện, chuyên môn và công đoàn đã phối hợp tổ chức cuộc thi "Gia đình CBCNV tiết kiệm điện". Sau khi phát động, đã có 779/792 đoàn viên công đoàn  tham gia, chiếm tỷ lệ 98,4%.

 

Tiêu chí của cuộc thi là mỗi gia đình CBCNV có tỷ lệ sử dụng điện giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019. Để đạt được tiêu chí này, CBCNV đăng ký tham gia và vận động người thân, gia đình cùng thực hành tiết kiệm điện. Hàng tháng, Phòng Kinh doanh Công ty tổng hợp thông báo tình hình sử dụng điện của mỗi gia đình CBCNV để họ biết và chủ động các giải pháp tiết kiệm điện. 

Ban tổ chức cuộc thi đã tổng kết và trao thưởng cho 3 tập thể có gồm: Điện lực Đông Giang, Hội An và Đại Lộc; 5 gia đình cá nhân có tỉ lệ điện tiết kiệm nhiều nhất và 5 gia đình cá nhân có tổng sản lượng điện tiết kiệm nhiều nhất. Tổng số tiền khen thưởng là 11.500.000 đồng.

Minh Thư