tiết kiệm điện
Phát động cuộc thi sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện.

Theo đó, lễ phát động cuộc thi sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện với chủ đề “Chung tay thực hiện tiết kiệm điện vì sự phát triển bền vững”.

Cuộc thi sáng tao logo và slogan về tiết kiệm điện được tổ chức nhằm lan tỏa thông điệp của Chỉ thị 20 tới mọi tầng lớp, mọi người dân trong xã hội.

 

Ông Phương Hoàng Kim - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) cho biết, nhằm lan tỏa thông điệp của Chỉ thị 20/CT-TTg, Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện với chủ đề “Chung tay thực hiện tiết kiệm điện vì sự phát triển bền vững”. Thông qua cuộc thi, Bộ Công Thương mong muốn sẽ lựa chọn được biểu tượng và khẩu hiệu thể hiện tầm quan trọng của việc thực hiện tiết kiệm điện đối với phát triển kinh – tế xã hội của đất nước.

Ban tổ chức và hội đồng giám khảo của cuộc thi tập hợp những chuyên gia cao cấp về thiết kế mỹ thuật, hội họa tới từ Hội Mỹ thuật Việt Nam, các trường đại học chuyên ngành thiết kế, kiến trúc, mỹ thuật, truyền thông và đặc biệt, còn có sự tham gia của những nhà chuyên môn hàng đầu về lĩnh vực năng lượng và tiết kiệm năng lượng để đảm bảo quá trình lựa chọn được công tâm, chuẩn xác theo đúng yêu cầu, mục tiêu đặt ra của cuộc thi.

Minh Thư