Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án Ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả (SGREEE).

năng lượng
Ra mắt nền tảng học trực tuyến về hòa lưới năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Theo đó, được thiết kế riêng cho Việt Nam, khóa học sẽ trang bị cho các chuyên gia trong nước kiến thức toàn diện về những thách thức đối với hệ thống điện khi tăng dần tỷ lệ năng lượng tái tạo hòa lưới, chiến lược thích ứng và bài học thành công của quốc tế. Giảng viên là các chuyên gia hàng đầu từ Đức và Anh.

 

Với lộ trình, khóa học và học phần - phù hợp với kiến thức nền của người học, học liệu gồm lời giảng, minh họa trực quan và bài kiểm tra cho từng học phần. Học viên có thể hoàn thành khóa học trong 2 ngày và có thể tự điều chỉnh tiến độ, nhận chứng chỉ khi hoàn thành. Đầu năm 2021, GIZ sẽ thực hiện nhiều khóa chuyên sâu về chủ đề này.

Theo đại diện dự án SGREEE, Việt Nam sẽ tăng dần tỉ lệ năng lượng tái tạo hòa lưới nên nhiều vấn đề cần giải quyết, gồm nâng cao năng lực. Do dịch bệnh nên hình thức học trực tuyến sẽ tiếp cận nhiều học viên hơn và cá nhân hóa lộ trình học. Khi áp dụng kiến thức này vào công việc, học viên sẽ góp phần vào việc ổn định lưới điện quốc gia.

Minh Thư