Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), so với tháng 10/2020 tổng công suất của các nhà máy điện mặt trời này tăng 154MWp do phát sinh thêm 4 nhà máy điện mặt trời tại các tỉnh Bình Thuận, Hậu Giang và Bà Rịa Vũng Tàu.

EVNSPC cũng cho biết, sản lượng điện nhận từ 60 nhà máy điện mặt trời này trong tháng 11/2020 là 318,82 triệu kWh, chiếm 4,74% so với sản lượng điện nhận toàn hệ thống.

Lũy kế, tổng sản lượng điện nhận từ các nhà máy điện mặt trời trong 11 tháng của năm 2020 là 3 tỷ 198,85 triệu kWh, chiếm 4,49% tổng lũy kế điện nhận toàn hệ thống.

 

Việc các nhà máy điện mặt trời đóng điện, đi vào vận hành đã bổ sung nguồn điện quan trọng, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân tại các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Trước đó, theo EVNSPC, tính đến cuối tháng 10/2020, tổng công suất lắp đặt của 57 nhà máy điện mặt trời đã đóng điện trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, An Giang đạt hơn 2.809MWp.

PV