Đây là kết quả của chương trình "Gia đình tiết kiệm điện năm 2020" vừa được Công ty Điện lực Trà Vinh vừa tổ chức tổng kết, trao giấy chứng nhận cho 20 hộ gia đình tiêu biểu.

Theo Điện lực Tiểu Cần, 10 tháng của năm 2020, sản lượng điện tiết kiệm điện đơn vị thực hiện 1,66 triệu kWh, đạt 109,33% so với kế hoạch giao 10 tháng và đạt 91,64% so với kế hoạch giao cả năm 2020.

Năm 2020, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả giữa Điện lực Tiểu Cần và các đơn vị, đoàn thể đạt nhiều kết quả tốt. 2.870 hộ đã đăng ký thực hiện chương trình gia đình tiết kiệm điện trên tổng số 07 ấp/ khóm trên địa bàn tham gia, đạt tỷ lệ 98,62%. 

 

Kết quả có 942 hộ gia đình sử dụng điện giảm so với cùng kỳ năm 2019, với sản lượng điện năng giảm 74.777 kWh.

Thông qua chương trình nhiều khách hàng sử dụng điện đã tích cực áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện bằng việc thay đổi hành vi, thói quen, lắp đặt mới các thiết bị có hiệu suất cao, thiết bị tiết kiệm điện.

Trong quá trình phối hợp, Điện lực cùng các đoàn thể thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

PV