nhà máy điện gió
Trà Vinh động thổ nhà máy điện gió V1-2. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh cho biết, theo thiết kế, nhà máy điện gió V1-2 Trà Vinh gồm có 12 tua-bin gió, mỗi tua-bin có công suất 04MW, tổng công suất 48MW, sản lượng điện dự kiến phát hàng năm là 162,97 triệu kWh, tổng mức đầu tư trên 2.232 tỷ đồng. Đây là dự án do Tập đoàn Trường Thành Việt Nam liên danh với Công ty Sermsang Power Corporation Public (SSP) của Vương quốc Thái Lan và giao cho Công ty cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh trực tiếp triển khai thực hiện dự án. Khi được đưa vào vận hành, sẽ đóng góp vào ngân sách của địa phương gần 50 tỷ đồng/năm và tạo nhiều việc làm mới cho người dân địa phương nơi dự án được triển khai.

 

Ông Trần Anh Dũng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công cần nhanh chóng hoàn thành các thủ tục tập trung pháp lý và tập trung mọi nguồn lực cần thiết để triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ thời gian như đã xác định trong quyết định chủ trương đầu tư dự án. 

Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, có xét đến năm 2030 đã được Bộ Công Thương phê duyệt (tại Quyết định số 13309/QĐ-BCT ngày 04/12/2015), tổng công suất điện gió của Trà Vinh đạt khoảng 1.608MW. Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án, với tổng công suất là 270MW. Nhằm phát huy thế mạnh và tiềm năng nguồn năng lượng gió của tỉnh, UBND tỉnh Trà Vinh đã đề nghị Bộ Công thương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung 17 dự án điện gió, tổng công suất 2.400MW vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Nỗ lực đến năm 2030, Trà Vinh trở thành một trong những Trung tâm năng lượng sạch trên cả nước.

Minh Thư