Theo đó, chương trình khuyến khích các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, khách sạn, các điểm vui chơi, giải trí, cơ sở kinh doanh, dịch vụ… thực hiện các hình thức khuyến mại từ ngày 25/10/2021 đến ngày 1/1/2022 nhằm thu hút người tiêu dùng mua sắm.

hàng Việt
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, ngành nghề, các đơn vị, tổ chức có liên quan hưởng ứng, tham gia các hoạt động do Sở Công Thương phát động nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Sở Công Thương tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh phát triển mạng lưới phân phối, kết nối cung cầu, tiêu thụ hàng hóa thông qua việc triển khai tốt việc hỗ trợ xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP liên kết với hoạt động du lịch trong tỉnh thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2021 và hỗ trợ xây dựng các cửa hàng tiện lợi.

Khuyến khích các doanh nghiệp phát triển mở rộng mạng lưới phân phối, bán lẻ dưới hình thức cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, các hình thức bán hàng lưu động, tăng thêm thời gian mở cửa hoạt động… Đồng thời, tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh ĐBSCL và doanh nghiệp các tỉnh khác nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, tìm cơ hội hợp tác, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.

T.H