Chẳng hạn như tổ chức Tọa đàm bàn về một số giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP của thành phố Đà Nẵng với các nội dung liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm; xây dựng Video giới thiệu, quảng bá về sản phẩm OCOP của thành phố Đà Nẵng.

hàng Việt
Ảnh minh họa.
 

Hiện thành phố Đà Nẵng có 26 sản phẩm được chứng nhận OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Dự kiến đến cuối năm 2021 thành phố có 40 sản phẩm được công nhận OCOP. So với các địa phương trong cả nước thì số lượng sản phẩm OCOP của Đà Nẵng không nhiều nhưng có thể thấy sự đầu tư về tiêu chuẩn, chất lượng, bao bì và nhãn hiệu của các doanh nghiệp cũng như tiềm năng phát triển thị trường.

 Thời gian qua, Sở Công thương Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm đẩy mạnh kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP, đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng. Trong thời gian tới, Sở này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP bằng nhiều hoạt động cụ thể như: Giới thiệu sản phẩm OCOP tại hội chợ triển lãm, phiên chợ giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ kết nối cung cầu... 

Tiến Quang