Đó là đề xuất của ông Nguyễn Văn Vẻ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo ông Vẻ, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngoài ý nghĩa phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững còn góp phần xây dựng và hình thành nét đẹp văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Từ năm 2009 đến nay, trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí, các doanh nghiệp luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Cuộc vận động.

hàng Việt
Nhiều tờ bướm tuyên truyền về Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được thiết kế khá sinh động. Ảnh minh họa.
 

Ông Vẻ cũng đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trong đó, đáng chú ý là tổ chức biên soạn tài liệu tuyền truyền, giáo trình giảng dạy “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc. Đưa nội dung Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vào chương trình dạy học bậc phổ thông, dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học với nội dung, thời lượng, hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng.

Cùng với đó, cần đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động về Cuộc vận động, phát huy ưu thế của các hình thức truyền thống, mở rộng các hình thức hiện đại phù hợp điều kiện, trình độ của quần chúng nhân dân. Mở rộng các hình thức tuyên truyền, vận động về Cuộc vận động thông qua các trang thông tin điện tử, Internet, mạng xã hội của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân…

Ngọc Mai