Ngày 20/9/2021, Bộ TT&TT đã phê duyệt Thông báo số 183 về việc gia hạn thời gian gửi Hồ sơ tham gia Giải thưởng“Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021.

Trong đó nêu rõ, theo Quyết định số 771 ngày 7/6/2021 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc ban hành Quy chế Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make In Viet Nam” năm 2021, thời gian gửi hồ sơ tham gia Giải thưởng đến hết ngày 20/9/2021.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, Bộ TT&TT gia hạn thời gian nhận hồ sơ tham dự Giải thưởng của doanh nghiệp, tổ chức đến hết ngày 10/10/2021, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức có thêm thời gian chuẩn bị, hoàn thiện và gửi hồ sơ tham gia Giải thưởng.

Đây cũng là đề nghị của Cơ quan thường trực Giải thưởng và các doanh nghiệp, tổ chức.

Giải thưởng Make in Viet Nam 2021
Ảnh minh họa.

Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021 do Bộ TT&TT cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì tổ chức, đã được phát động trực tuyến từ tháng 6/2021.

Theo đại diện Vụ CNTT (Bộ TT&TT), Cơ quan thường trực Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021, Giải thưởng này hướng tới 4 mục đích lớn, đó là: Tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam, có giá trị thực tế lớn được ghi nhận trong phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số; Thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm công nghệ số, giải các bài toán Việt Nam; Tuyên truyền, phổ biến, thúc đẩy chủ trương phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Chỉ thị số 01 ngày 14/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quảng bá các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam tới thị trường trong nước và ra thị trường nước ngoài.

Qua đó góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

 

Cũng theo đại diện Vụ CNTT, đây là năm thứ hai Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” được Bộ TT&TT chủ trì tổ chức.

Trong lần đầu – năm 2020, Giải thưởng đã được đông đảo cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số quan tâm (với gần 2,4 triệu kết quả tìm kiếm trên Google.com), đánh giá cao, thành công, đã lựa chọn được các sản phẩm tiêu biểu, xứng đáng đạt giải theo tinh thần Make in Viet Nam.

Mặc dù là năm đầu tiên Bộ TT&TT phát động Giải thưởng nhưng số lượng hồ sơ nhận được là gần 240, cao hơn số lượng hồ sơ dự một số giải thưởng có uy tín khác.

Hội đồng và các Tiểu ban gồm các chuyên gia đầu ngành, có uy tín, nghiêm túc, khách quan, công tâm. Cơ quan thường trực trong quá trình tiếp nhận, xử lý, thẩm định hồ sơ của các doanh nghiệp đã đảm bảo công khai, minh bạch nên không có khiếu kiện;

Các sản phẩm tham gia Giải thưởng rất đa dạng ở nhiều lĩnh vực mà Bộ đang kêu gọi, định hướng doanh nghiệp tập trung nghiên cứu, đầu tư, phát triển như y tế, giáo dục; có sản phẩm của cả doanh nghiệp lớn, tư nhân, trường đại học, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nhiều sản phẩm ứng dụng mạnh các công nghệ mới như AI, Blockchain…, đóng góp việc vào thúc đẩy người Việt Nam làm chủ nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số của Việt Nam.

Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” lần thứ nhất năm 2020 đã lựa chọn và tôn vinh 14 giải thưởng Nhất, Nhì, Ba và Top 10 của các hạng mục: Nền tảng số xuất sắc; Sản phẩm số xuất sắc; Giải pháp số xuất sắc; Thu hẹp khoảng cách số; Sản phẩm số tiềm năng.

Bình Minh