Các cấp, ngành đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng trong tỉnh biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh; thực hiện các giải pháp khuyến khích, định hướng tiêu dùng và vận động nhân dân tích cực sử dụng hàng Việt. Qua đó, người tiêu dùng dần nhận thức đúng đắn về sản xuất, kinh doanh, chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ sản xuất trong nước; từng bước thay đổi thói quen mua sắm, tiêu dùng.

hàng Việt
Ảnh minh họa.

Qua hơn 10 năm triển khai Cuộc vận động đã góp phần đẩy mạnh phân phối hàng hóa đến địa bàn nông thôn, tạo điều kiện đưa hàng Việt Nam đến tay người tiêu dùng ở địa bàn vùng sâu, xa; nâng cao sức mua, kích cầu tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, làm thay đổi bức tranh thương mại và cải thiện đời sống nhân dân. Đặc biệt, góp phần hỗ trợ hàng hóa sản xuất trong nước và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 

Thời gian tới, MTTQ tỉnh sẽ tích cực phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động tới các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, HTX nhận thức rõ vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc tham gia Cuộc vận động, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Phối hợp đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử; hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX xây dựng điểm bán hàng Việt, đặc biệt là “Điểm bán hàng nông sản tỉnh Hà Giang”; đẩy mạnh tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, vùng sâu, xa…

Cùng với đó, tích cực phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng nhái, các hành vi gian lận thương mại; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

NH