Tỉnh Hà Nam vừa yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, người sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

hàng Việt
Ảnh minh họa.

Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả triển khai thực hiện cuộc vận động trong tình hình mới, phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người tiêu dùng trong hưởng ứng cuộc vận động; khơi dậy tinh thần tự hào, tự tôn của mỗi người dân thông qua việc lựa chọn, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt.

 

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã hàng hoá, phát triển dịch vụ có sức cạnh tranh cao; tổ chức các điểm bán hàng phục vụ nhân dân, đưa hàng hóa thương hiệu Việt đến với người tiêu dùng.

Đặc biệt, tỉnh Hà Nam yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả việc tổ chức các điểm bán hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; “Mô hình phân phối đặc thù phục vụ sản xuất và tiêu dùng”; chương trình đưa “Hàng Việt về nông thôn”; các địa bàn còn nhiều khó khăn, khu công nghiệp tập trung...; tăng cường tổ chức các hội chợ, điểm bán hàng Việt để giới thiệu sản phẩm, hàng hóa do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và trong nước sản xuất; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và các phiên chợ hàng Việt nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động trên địa bàn tỉnh.

T.H