Làm việc với các doanh nghiệp như Tập đoàn Sunhouse, Công ty TNHH Một thành viên Dệt kim Đông Xuân…, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP. Hà Nội cho biết: Tham gia Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nói chung và chương trình Bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích nói riêng là một trong những giải pháp nhằm quảng bá thương hiệu hiệu quả cho doanh nghiệp Việt.

hàng Việt
Ảnh minh họa.

Đại diện các doanh nghiệp cũng đồng tình rằng việc tham gia các chương trình quảng bá thương hiệu, sản phẩm như Chương trình Bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích là một giải pháp hiệu quả để xây dựng thương hiệu, củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào sản phẩm. TP. Hà Nội cần tiếp tục triển khai Chương trình Bình chọn một cách thực chất, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, bộ tiêu chí rõ ràng để người tiêu dùng tin vào Chương trình, qua đó cũng xây dựng thương hiệu Chương trình này và thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia hơn.

 

Năm 2021, Chương trình Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích TP. Hà Nội đã thu hút 131.775 lượt bình chọn trực tuyến và 119.389 lượt bình chọn trực tiếp tại các khu dân cư, các trung tâm thương mại qua phiếu khảo sát.

Kết quả có 213 sản phẩm dịch vụ của 150 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm sản phẩm, dịch vụ được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP. Hà Nội công nhận đạt top các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021.

Lam Anh